Salam,

Jom bersedekah.

ADA 4 MACAM SEDEKAH :
Sedekah berpahala 10.
Sedekah berpahala 70.
Sedekah berpahala 700.

Sedekah berpahala 7000.
Berpahala 10, bagi sedekah yang diberikan kepada “fakir miskin”.
Berpahala 70, bagi sedekah yang diberikan kepada “sanak kerabat”.
Berpahala 700, bagi sedekah yang diberikan kepada “sesama saudara”.
Berpahala 7000, bagi sedekah yang diberikan kepada “penuntut ilmu”.
Barangsiapa mempunyai harta, bersedekahlah dengan hartanya.
Barangsiapa mempunyai ilmu, bersedekahlah dengan ilmunya.
Barangsiapa mempunyai kekuatan, bersedekahlah dengan kekuatannya